Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Fotogalerie

Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů bude platit až do konce nouzového stavu, schválila vláda

Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů bude platit až do konce nouzového stavu, schválila vláda

Zákaz návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bude platit až do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59 hodin. O prodloužení krizového opatření, které mělo vypršet tuto neděli, rozhodla na mimořádném jednání v pátek 23. října 2020 vláda Andreje Babiše. V platnosti zůstávají i všechny stávající výjimky z tohoto zákazu. Ten se tedy netýká mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv umírajících či návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace. Umožněna je nadále i přítomnost třetí osoby u porodu za dodržení přísných hygienických opatření.

Prohlížet fotogalerii »

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro věřící. Členové biskupské konference se věnovali ekonomickým záležitostem organizací, které spadají pod gesci ČBK, podnětům z komisí, rad a pracovních skupin, konkrétně také řízení Katolického fondu, jelikož od 1.1.2021 musí být ze zákona změněna forma kontroly ze strany vlastníků. Schválili kodex Charity ČR, stanovy Sekce pro mládež ČBK a hovořili o přípravách na návštěvu Ad limina, která by se měla uskutečnit příští rok na jaře v Římě. Z důvodu nejasné situace ohledně pandemie koronaviru rozhodli biskupové o přeložení termínu Celostátního fóra mládeže na jaro 2022 a Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové na 9.-14. srpen 2022. Hovořili také o přípravách na Rok sv. Ludmily, který vyvrcholí Národní poutí na Tetíně 18. září 2021. V rámci tohoto mimořádného roku se uskuteční i další aktivity – výstava o sv. Ludmile, bude připraven vzdělávací program do škol, bohoslužby ve svatoludmilských chrámech atd. Členové ČBK také opětovně doporučili využití mešního formuláře v době pandemie a stejně jako při první vlně koronaviru vyzývají všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu tam, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům (samozřejmě za dodržení hygienických opatření a v souladu s vládními nařízeními). V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou: Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie. Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých. Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou. Vaši čeští a moravští biskupové 21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. Autor článku: Monika Klimentová Zdroj:https://www.cirkev.cz

Prohlížet fotogalerii »

Termofolie, tampon nebo duct tape. I to nosí současní skauti a skautky v Krabičce poslední záchrany

Termofolie, tampon nebo duct tape. I to nosí současní skauti a skautky v Krabičce poslední záchrany

Foglarova Krabička poslední záchrany – zkráceně KPZ nebo Kápézetka – slaví 85. narozeniny. Slavný spisovatel nápad na malou schránku plnou užitečných drobností rozšířil mezi kluky i holky ve skautu i mimo něj. Po desetiletí tak děti hledají doma plechové krabičky a rodiče prosí o pár mincí, protože právě ty mizí z KPZ nejčastěji. A stejně jako se skauting neustále inovuje, i tak základní věc skautské výbavy, jako je KPZ, nabývá nového obsahu. U současných skautů a skautek byste v KPZ našli předměty, jejichž využití nejspíš překvapí. Častou součástí KPZ je dnes totiž například dámský tampon, který má voděodolný obal a velmi dobře hoří. Spolu s ferocerovým křesadlem tak zajistí snadné rozdělání ohně i v nepříznivých podmínkách. Stejně jako kondom, který se dá naplnit vodou a využít jako obrovská lupa. Obě hygienické potřeby ale mají své místo i v nouzové první pomoci. Na nejrůznější opravy jsou skauti připraveni díky proslulé stříbrné pásce duct tape, držící na téměř jakémkoliv povrchu, nebo díky vteřinovému lepidlu. Namísto provázku nosí v KPZ paracord, tedy multifunkční lanko používané původně paragány nebo výsadkáři. Do KPZ se vejde i termofolie, voděodolná a větruvzdorná pomůcka pro případy, kdy hrozí promoknutí a prochladnutí. Oblíbené jsou také předměty zajišťující více funkcí zároveň, například multifunkční šátek, švýcarský nůž nebo karta. Absolventi zdravotnických kurzů pak nedají dopustit na gumové rukavice, hroznový cukr nebo resuscitační roušku, zastánci technologií na USB kabel a powerbanku. Zeptáte-li se skautů a skautek, kterou součást KPZ využili nejvíce, zazní často jehla a nit. A ty mohou opravdu zachraňovat situaci, jak si vyzkoušela skautka Soňa: „Když jsem přibrala během studia a pak mi těsně před státnicemi praskl zip u poklopce, vytáhla jsem KPZ a do kalhot se zašila.” A od maminek často zaznívá, že KPZ v dospělosti zkrátka jen přeměnily na dámskou kabelku. Obsah KPZ je velmi různorodý a zda je pevnou součástí batohu na výpravu záleží na oddílu a jeho zvyklostech. V některých skautských oddílech nechávají vedoucí kluky a holky, aby se nad obsahem své KPZ zamysleli sami a vybavili se podle toho, co by jim nejspíš mohlo v krizové situaci pomoci. Přestože ne všichni skauti nebo skautky KPZ používají, platí, že chtějí být připraveni na nenadálé situace. A to nejen vybavením odpovídajícím činnosti, které se věnují, ale i znalostmi a dovednostmi. Právě proto se ve skautu učí zachovat chladnou hlavu, přistupovat kreativně k řešení problémů, najít správnou informaci nebo přivolat pomoc. Historie KPZ Souborem drobných věcí, které by člověk měl mít u sebe pro případ nenadálé krizové situace se Jaroslav Foglar inspiroval u jiného skauta, Jana Šimsy, který v roce 1928 publikoval v časopise pro skautské vedoucí popis Výzbroje správného chlapce. Část drobností v něm umisťuje do kapes (sirky, motouz, tužku…), ale ty nejmenší do tobolky (peníze, poštovní známky, malé šití, křídu, balíček k první pomoci). Jestřáb námět převzal a dopracoval. Věci umístil do pevné krabičky a dal jí lákavý název a legendu o záchraně. Psal o ní ve svých knihách i časopiseckých článcích a díky tomu se rychle rozšířila mezi kluky a holky ve skautských oddílech i mimo ně. Skautská nadace Jaroslava Foglara vydává k tomuto výročí limitovanou edici 85 KáPéZetek, obsahující 13 předmětů s tím, že tužka, papír a knoflík pochází z bytu slavného spisovatele.

Prohlížet fotogalerii »

Art Galerie Zlatá města

Art Galerie Zlatá města

Míla Doležalová (1922 – 1993) Dívka s květy Olej na sololitu, adjustováno na zadní straně, 44 x 50 cm. Původní autorský rám. Malířka Bohumila Doleželová se narodila 12. listopadu 1922 v Prostějově. Od roku 1945 začala navštěvovat Státní grafickou školu v Praze. V roce 1946 byla přijata do druhého ročníku AVU, do ateliéru profesora Vladimíra Pukla. Studia dokončila v roce 1950. Do povědomí milovníků umění, vešla především jako malířka Romů a prostých lidí. Její díla jsou proslulá nejenom v Čechách ale i v zahraničí. Obrazy Míly Doleželové jsou ve sbírkách v USA, Mexiku, ale také v Tel Avivu a Paříži, a řada našich významných herců, spisovatelů a hudebníků se těší jejími obrazy. Cikánské pohádky, které ilustrovala, se v překladech dostaly do celého světa. Dílo prodává soukromá osoba. Cena na vyžádání. email: info@zlatamesta.cz

Prohlížet fotogalerii »

Aleš REJL, (Ne)obyčejná krajina - Výstava fotografií

Aleš REJL, (Ne)obyčejná krajina - Výstava fotografií

Aleš REJL Fotograf, který žije v současné době v Mariánských Lázních se fotografii vážně zabývá od roku 1990. Ve své tvorbě zůstává stále věrný klasické černobílé fotografii. Zpracováním negativu až po výslednou fotografii mu umožňuje mít celý proces pod kontrolou. Nejčastěji fotografuje na střední a velké formáty. Má rád krajinářskou a portrétní fotografii. Jeho práci můžete v současné době vidět v Café Bartholomeus v Chebu. Výstava potrvá do konce roku.

Prohlížet fotogalerii »

«  předchozí... 1 2 3 


Počasí
Cheb

In-počasí


Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics